Forum CDRinfo.pl

Forum CDRinfo.pl (https://forum.cdrinfo.pl/)
-   Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software (https://forum.cdrinfo.pl/f101/)
-   -   Testy HDD S.M.A.R.T. HDTune (https://forum.cdrinfo.pl/f101/testy-hdd-s-m-r-t-hdtune-79910/)

grzeniu 11.10.2009 17:57

Tak! Poczekaj, aż ci się dysk zestarzeje, to i win7 ci się uda zainstalować :P

Patrix 11.10.2009 18:06

Ja tego PCta za rok i tak chyba w pizdu wy....ę w całości i kupię coś innego do środka- jeszcze nigdy tyle problemów nie miałem z tym felernym składakiem :)
proc, płyta, pamięć, grafika, nagrywarka, zasilacz na allegro pójdzie - niedawno popchałem P3 1Ghz i P3V4X za 40,- :D:D

Reetou 11.10.2009 18:30

Nie wyrażaj się zboku.

Patrix 11.10.2009 21:03

Cytat:

Napisany przez Reetou (Post 1051960)
Nie wyrażaj się zboku.

Zboku, sam się cenzuruję, to nie forum. :taktak:

migol21 03.11.2009 16:14

Atrybuty S.M.A.R.T.
 
Postaram się tu opisać najbardziej znane atrybuty S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) ,oraz czym można go odczytać.

Temat ten jest przeznaczony dla osób poszukujących wyjaśnienia atrybutów S.M.A.R.T.-a i sposobu jego odczytania.


S.M.A.R.T to technologia raportowania parametrów dysku twardego potrzebnych do analizy jego stanu. Dzięki niemu możemy monitorować co dzieje się z dyskiem . Czy jest on w dobrym stanie czy też występują problemy w jego pracy i należy się zastanowić nad jego wymianą lub przynajmniej zabezpieczeniem danych.

Atrybuty S.M.A.R.T.

Atrybut ID 01 ( 01 )
Raw Read Error Rate

Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczyu/zapisu.
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 02 ( 02 )
Throughput Performance

Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.
Krytyczny: Nie (Im większa wartość tym lepiej nie powinien się zmniejszać)

Atrybut ID 03 ( 03 )
Spin Up Time

Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 04 ( 04 )
Start/Stop Mount (Number of spin-up times)

Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cykli start/stop dysku.
Krytyczny: Nie

Atrybut ID 05 ( 05 )
Reallocated Sectors Count

Ilość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 06 ( 06 )
Read Channel Margin

Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.
Krytyczny: Nie

Atrybut ID 07 ( 07 )
Seek Error Rate

Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. W nowych dyskach firmy Seagate np. serii 7200.11 ten parametr jest wysoki i jest to normalne dla tych dysków.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 08 ( 08 )
Seek Time Performance

Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie (Im wyższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 09 ( 09 )
Power-On Hours

Ilość godzin w stanie zasilnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 10 ( 0A )
Spin Retry Count (Spin-up retries)

Ilość ponownych prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku np. zbliżającym się uszkodzeniem łożyska.
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 11 ( 0B )
Recalibration Retries

Atrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 12 ( 0C )
Device Power Cycle Mount (Start/stop count)

Atrybut ten wskazuje na łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.
Krytyczny: Nie

Atrybut ID 13 ( 0D )
Soft Read Error Rate

Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 184 ( B8 )
End-to-End Error

Ten atrybut jest częścią technologii HP w wersji S.M.A.R.T. IV generacji i informuje ,że na drodze pomiędzy pamięcią podręczna buforem a dyskiem nastąpiły błędy.
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 185 ( B9 )
Head Stability

Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.
Stabilizacja głowicy.
Krytyczny: Nie

Atrybut 186 ( BA )
Induced Op-Vibration Detection

Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.
Detekcja wzrostu wibracji indukcyjnych.
Krytyczny: Nie

Atrybut ID 187 ( BB )
Reported UNC Error

Ilość błędów, które nie mogą być odzyskane przy użyciu sprzętu technologii korekcji sprzętowej ECC .
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 188 ( BC )
Command Timeout

Ilość przerwanych operacji z powodu nie odpowiadania dysku na komendy. Normalnie ten parametr powinien wynosić zero jeśli jest inaczej może to świadczyć o poważnych problemach z zasilaniem dysku (złączem zasilaczem ect.)
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 189 ( BD )
High Fly Writes

Technologia monitorująca sposób zapisu głowicy. Jeśli głowica podczas zapisywania wychodzi po za normalny zakres pracy nad powierzchnię talerza operacja jest przerywana a zapis jest ponawiany w bezpiecznym obszarze.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 190 ( BE )
Airflow Temperature

W dyskach WDC (Temperatura otoczenia (powietrza))
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)
UWAGA : Producenci różnie definiują ten parametr np. w dyskach Seagate ST3802110A wartość prawidłowa jest równa 100

Atrybut ID 191 ( BF )
G-sense error rate

Częstotliwość błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Atrybut ten informuje o błędach pracy dysku w wyniku drastycznego przeciążenia (np. Upadek).
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 192 ( BE )
Power-off retract count

Ilość razy kiedy głowice są parkowane. Głowice mogą być parkowane nawet wtedy, gdy dysk nie jest wyłączony z prądu. (or Emergency Retract Cycle count - Fujitsu) Lub kiedy potrzebują zliczać cykle.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 193 ( C1 )
Load/Unload Cycle Count

Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone). Niektóre dyski 2,5 calowe mają opcje parkowania głowicy przy bezczynności dłuższej niż np. 5 minut.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 194 ( C2 )
HDA Temperature

Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (w stopniach C).
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 195 ( C3 )
Hardware ECC Recovered

Częstotliwość występowania "błędów w locie". Parametr technologii sprzętowej korekcji błędów ECC .
Krytyczny: Nie (Im wyższa wartość tym lepiej)

Atrybut 196 ( C4 )
Reallocation Event Count

Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z relokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone są zarówno próby udane jak i nieudane.
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 197 ( C5 )
Current Pending Sector Count

Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na rempowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany.
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 198 ( C6 )
Uncorrectable Sector Mount (Offline scan UNC sectors)

Ilość nie korygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nie korygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 199 ( C7 )
UltraDMA CRC Error Count

Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Najczęstszym powodem błędów są problemy z taśmą-kablem komunikacji danych. Parametr ten nie zmniejsza się po usunięciu usterki kabla.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut ID 200
Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)

Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 201 ( C9 )
Off-track errors Mount

Krytyczny jeśli różny od zera, należy wykonać kopie bezpieczeństwa (im mniejszy tym lepiej)
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 202 (CA)
Data Address Mark errors

Liczba adresów danych zaznaczonych jako błędne (ilość błędów DAM) (lub specyficznych dla dostawcy).
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 203 (CB)
Run Out Cancel

Liczba błędów ECC
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 204 (CC )
Soft ECC Correction

Liczba błędów poprawionych przez oprogramowanie ECC
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 205 (CD )
Thermal Asperity Rate (TAR)

Liczba błędów spowodowanych wysoką temperaturą
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 206 (CE)
Flying Height

Wysokość głowicy powyżej powierzchni dysku. (System analizy wysokości głowicy nad powierzchnię platera. Jeśli głowica jest zbyt wysoko może dojść do błędów odczytu jeśli zbyt nisko może dojść do zderzenia z platerem)
Krytyczny: Nie

Atrybut 207 (CF)
Spin High Current

Ilość energii (prąd rozruchowy) potrzebna do rozkręcenia dysku.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)
Krytyczny: Nie

Atrybut 208 (D0)
Spin Buzz

Liczba prób podczas rozpędzania się dysku potrzebnych do uzyskania prędkości obrotowej pracy. (przyp. - Jeśli ten parametr rośnie może to świadczyć o problemach z łożyskiem lub niewystarczającym prądzie rozruchowym.)
Krytyczny: Nie

Atrybut 209 (D1)
Offline Seek Performance

Określenie sprawności (self test) podczas operacji wyszukiwania w trybie offline
Krytyczny: Nie

Atrybut 211 (D3)
Vibration During Write

Wibracje w trakcie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wibracjami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (stałe wibracje).
Krytyczny: Nie

Atrybut 212 (D4)
Shock During Write

Wstrząsy w czasie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wstrząsami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (uderzenia nagłe zmiany położenia).
Krytyczny: Nie

Atrybut 220 (DC)
Disk Shift
Przesunięcie dysków względem osi. Przesunięcie to mogło być spowodowane upadkiem lub wysoka temperaturą.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 221 (DD)
G-Sense Error Rate

Ilość błędów występująca w czasie przeciążeń (G) dysku. Atrybut na podstawie czujnika przeciążeń podaje łączną ilość błędów spowodowanych np. upuszczeniem dysku czy nagłymi zmianami położenia skutkującymi przeciążeniami.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 222 (DE) Loaded Hours
Czas użycia akutatora głowic magnetycznych spowodowany normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akutatora.
Krytyczny: Nie

Atrybut 223 (DF)
Load/Unload Retry Count

Czas użycia głowic magnetycznych do operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic. Czas pracy zmian pozycji głowic w strefie danych.
Krytyczny: Nie

Atrybut 224 (E0)
Load Friction

Opór spowodowany przez tarcie w mechanicznych częściach w czasie eksploatacji. Stan spowodowany tarciem części mechanicznych. (przyp. Parametr ten informuje o problemach z systemem mechanicznym dysku)
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 225 (E1)
Load/Unload Cycle Count

Łączna liczba cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 226 (E2)
Load 'In'-time

Całkowity czas pracy głowic nad strefa danych. (Czas nie spędzony w strefie parkowania)
Krytyczny: Nie

Atrybut 227 (E3)
Torque Amplification Count

Ilość prób rozpędzenia talerzy. Ile razy dysk próbował rozpędzić dysk do uzyskania prędkości obrotowej pracy.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 228 (E4)
Power-Off Retract Cycle

Ilość automatycznego zabezpieczenia mechanizmu magnetycznego w wyniku utraty zasilania.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybuty 230 (E6)
GMR Head Amplitude

Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.
Krytyczny: Nie

Atrybut 231 (E7)
Temperature

Temperatura Dysku
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybut 240 (F0)
Head Flying Hours

Czas w jakim głowica jest pozycjonowana.
Czas pozycjonowania głowicy
Krytyczny: Nie

Atrybut 241 (F1)
Total LBA-s Written

Całkowita liczba zapisanych sektorów. (Parametr WD)
Krytyczny: Nie

Atrybut 242 (F2)
Total LBA-s Read

Całkowita liczba odczytanych sektorów. (Parametr WD)
Krytyczny: Nie

Atrybut 250 (FA)
Read Error Retry Rate

Częstotliwość występowania błędów podczas odczytu danych z dysku.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Atrybyt 254 (FE)
Free Fall Protection

Ilość odczytu z czujnika Free Fall Sensor (Czujnik swobodnego upadku do wykrywania monitorowanych przenośnych urządzeń elektronicznych) Czujnik ten ma za zadanie informować o upadku dysku. Patent
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Odczytanie atrybutów S.M.A.R.T.

Programy

Programów jest naprawdę sporo. Dlatego przytoczę tu tylko nieliczne.

Victoria - Dobrze opisane parametry nie odczytuje z dysków podłączonych przez USB i SCSI.
MHDD - Działa z startowego medium kiedy nie można uruchomić dysk w Windows nie odczytuje z dysków USB i SCSI.
Crystal Disk Info - Odczytuje dysku USB i SCSI działa pod Windows z Windows 7 włącznie.
HDDScan - Odczytuje z dysków USB i SCSI działa pod Windowsem.
Smart mon tools - Odczytuje S.M.A.R.T. w systemach Linux

Odczyt i umieszczenie na forum

Victoria
W zakładce SMART przyciskamy przycisk "Get SMART" lub F9 lub prawy przycisk myszki i "Get SMART". Następnie klikamy prawy przycisk myszki i i wybieramy "Copy ALL to Clipbard" Tak skopiowane parametry umieszczamy w wiadomości. Można oczywiście robić również zrzuty ekranu.
http://obrazki.elektroda.net/25_1216121915.jpg

MHDD
Po wybraniu dysku wciskamy klawisz F8. Po wyświetleniu możemy zrobić zdjęcie lub jeśli uruchamialiśmy z dyskietki powinny się zapisać w pliku log-a na dyskietce.
http://obrazki.elektroda.net/87_1206435095.jpg

Crystal Disk Info
Wynik po wybraniu dysku możemy umieścić po przez zrzut ekranu i umieszczenie obrazka.Wartość RAW jest podawana w systemie HEX.
http://obrazki.elektroda.net/3_1256902391_thumb.jpg

HDDScan
Wynik po wybraniu dysku możemy umieścić po przez zrzut ekranu i umieszczenie obrazka.Wartość RAW jest podawana w systemie HEX.
http://obrazki.elektroda.net/10_1256902198_thumb.jpg

Smart mont tools
Ściągasz i instalujesz w linuxie.
Komendy do odczytu musi wydawać użytkownik z prawami root-a.

Kod: smartctl -a on /dev/hda <- sprawdza czy SMART jest włączony lub włącza jeśli wyłączony
Kod: smartctl -A /dev/hda <- oddaje log SMART.

Z zapisem do pliku txt:

Kod: smartctl -A /dev/hda > /home/uzytkownik/smart.txt
gdzie

hda - dysk z którego chce się odczytać S.M.A.R.T.
/home/uzytkownik/smart.txt - ścieżka gdzie ma być zapisany plik z wynikami.Każdy atrybut S.M.A.R.T posiada zestaw właściwości RAW, Threshold, Worst, Value. Konkretna wartość Threshold jest przypisana do konkretnego atrybutu. Kiedy wartość RAW spadnie poniżej progu jest to monitorowane jako usterka. Niektóre atrybuty uważane są za krytyczne a niektóre tylko informacyjne nie muszą one świadczyć o awarii dysku.

Wartość RAW - RAW (Hex)
Wartości atrybutów - To na podstawie wyniku tego parametru atrybutu dowiadujemy się o obecnym stanie dysku. Pokazuje on surowy wynik np. dla atrybutu 5 jest to ilość realokowanych sektorów.
Próg - Threshold
Jest to najniższy limit wartości różnych atrybutów. SMART porównuje wartości atrybutów z progami do identyfikacji awarii. Liczba określająca próg jest określana przez producenta urządzenia. Próg jest ustawiony fabrycznie przez producenta urządzenia i nie zmienia się.
Najgorszy - Worst
To najgorsza odnotowana wartość atrybutu, która wystąpiła do tej pory. (Najniższa odnotowana wartość Value)
Bieżący - Value
Wartość może być przyjmowana 1-100 ale są atrybuty ,które przyjmują inne wartości. Urządzenie porównuje wartości atrybutów z progami. Kiedy wartości atrybutów są większe niż progi, urządzenie działa normalnie. (Kiedy Value jest poniżej Threshold świadczy to o awarii choć nie jest to warunek konieczny)

źródła
http://www.smart.internetowo.net.pl/...buty-s-m-a-r-t
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Mo...ing_Technology
http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...917728#4917728
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic868490.html
http://www.ntfs.com/disk-monitor-smart-attributes.htm
http://smartlinux.sourceforge.net/smart/attributes.php
http://www.hdsentinel.com/help/en/56_attrib.html
http://www.ariolic.com/smart/glossary.htm
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1467175.html
http://www.video.zax.pl/kk/SMART.htm

Deneb 18.11.2009 23:36

Testy HDD - brak odczytu S.M.A.R.T i innych
 
Witam.
W moim przypadku nie mogę odczytać informacji o dyskach na żadnym z programów. Tak jest po zainstalowaniu sterownika AMD AHCI Compatible RAID Driver. Nie mam odczytu SMART, temperatury itp. Niektóre programy widzą dyski, lecz nie odczytują informacji, inne zupełnie nie widzą dysków. Na sterownikach od MS wszystko jest ładnie zczytywane, ale dyski (3 szt. SATA) pracują wyraźnie wolniej. Jak przełączę w BIOS-ie w tryb IDE to też są odczyty. Może ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Procesor AMD Athlon 64 X2 5600 2,9 G , system Vista32, win7 32 Asus M3A-H/HDMI.
Pozdrawiam Deneb.

migol21 19.11.2009 00:01

Oprócz
Crystal Disk Info
HDDScan
Nie znam innego programu który by to potrafił.

Sunna 19.11.2009 00:37

Mam cos podobnego u siebie.
I nie chce mi sie zmieniac sterownikow na te ''smartowe''.

Deneb 19.11.2009 03:50

Znalazłem rozwiązanie w pliku pomocy CrystalDiskInfo, amianowicie cyt:

Unsupported Controller
ATI AHCI Compatible RAID Controller (AHCI) [SB600/SB700/SB750 etc...]
Please use "AMD SATA Controller" (AHCI for Vista/7)

A więc spróbuję użyć "AMD SATA Controller" (AHCI for Vista/7) jak znajdę.:):spoko:

LysyOsW 13.12.2009 15:02

problem z wd3200aaks?
 
witam a ja mam problem z komputerem, chyba z dyskiem, przy ogladaniu filmów po 40minutach zaczyna klatkowac i pomaga tylko klawisz stop i od nowa play i przewiniecie... muzyka nagle zaczyna przyspieszać, a teraz sytuacja że nagle włączam kompa a tu komunikat zapraszamy i sama tapeta bez paska, nic nie pomagało, ani odzyskiwanie ani ostatnia dzialajaca konfiguracja, tryb awaryjny działał... odziwo zrobilem degragmentacje i jakos sie podniósł. Co to może być ? Wklejam link do zdjęć:

http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/dysk.JPG

Patrix 13.12.2009 15:54

Dysk jest zdrowy.

LysyOsW 13.12.2009 16:36

To gdzie szukać przyczyny z tymi filmami i muzyką? Płyta główna? Karta graficzna? To możliwe by grafika była przyczyna że czasami muzyka zaczyna przyspieszać?

Patrix 13.12.2009 17:06

Nie wiem. Dostałeś odpowiedź stosowną do tematu, w którym piszesz.
Jeśli masz inny problem to stwórz temat albo pisz w innym podobnym.

mgrlukasz 31.12.2009 12:26

Witam
Wczoraj wyskoczył mi błąd w Spin-up retries. Dysk ma przeszło miesiąc Samsung HD154UI. Czy jest powód do reklamacji go z powodu wyskoczenia błędu Spin-up retries. Program Hard Disk Sentinel pokazuje 97% Health
Drugi Dysk Samsung HD753LJ prawie już dwa lata pracuje 11000 godzin przepracowane i zero błędów
Program Hard Disk Sentinel pokazuje 100% Health
Mam zasilacz chieftec 360W


Dysk Samsung HD154UI
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 100 100 51 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
3 Spin-up time 72 72 11 9260 ***8226;***8226;***8226;
4 Number of spin-up times 100 100 0 48 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
5 Reallocated sector count 100 100 10 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
7 Seek error rate 253 253 51 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
8 Seek time perfomance 100 100 15 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
9 Power-on time 100 100 0 759 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
10 Spin-up retries 100 100 51 1 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
11 Recalibration retries 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
12 Start/stop count 100 100 0 48 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
13 Soft read error rate 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
183 unknown attribut 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
184 End-to-End Error 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
187 Reported UNC Error 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
188 Command Timeout 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
190 Airflow Temperature 74 70 0 26°C/78°F ***8226;***8226;***8226;***8226;
194 HDA Temperature 74 69 0 26°C/78°F ***8226;***8226;***8226;***8226;
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 18324307 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
196 Reallocated event count 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
197 Current pending sectors 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
200 Write error rate 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
201 Off-track errors count 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;

-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 100 100 51 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
3 Spin-up time 76 76 11 7910 ***8226;***8226;***8226;
4 Number of spin-up times 99 99 0 933 ***8226;***8226;***8226;***8226;
5 Reallocated sector count 100 100 10 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
7 Seek error rate 100 100 51 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
8 Seek time perfomance 100 100 15 9918 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
9 Power-on time 98 98 0 11091 ***8226;***8226;***8226;***8226;
10 Spin-up retries 100 100 51 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
11 Recalibration retries 100 100 0 1 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
12 Start/stop count 99 99 0 925 ***8226;***8226;***8226;***8226;
13 Soft read error rate 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
183 unknown attribut 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
184 End-to-End Error 100 100 99 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
187 Reported UNC Error 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
188 Command Timeout 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
190 Airflow Temperature 75 63 0 25°C/77°F ***8226;***8226;***8226;***8226;
194 HDA Temperature 74 63 0 26°C/78°F ***8226;***8226;***8226;***8226;
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 20340 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
196 Reallocated event count 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
197 Current pending sectors 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
200 Write error rate 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
201 Off-track errors count 253 253 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;

Jarson 31.12.2009 16:50

Nie wiem, czy to wystarczy do reklamacji (to jeszcze zależy od sprzedawcy). W każdym razie warto zrobić kopię zapasową danych z dysku (o ile już tego nie zrobiłeś) i nastawić się, że w niedalekiej przyszłości problem się pogłębi i reklamacja będzie jak najbardziej uzasadniona.


Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:55.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.