Forum CDRinfo.pl

Forum CDRinfo.pl (https://forum.cdrinfo.pl/)
-   DVD-Video (https://forum.cdrinfo.pl/f13/)
-   -   Edycja oryginalnego menu DVD-Video, część 2 (https://forum.cdrinfo.pl/f13/edycja-oryginalnego-menu-dvd-video-czesc-2-a-75401/)

Reetou 24.11.2007 00:27

I Wstęp
 
Wyobraźmy sobie taką sytuację - poświęciliśmy sporo pracy na przygotowanie tłumaczenia, synchronizację i dodanie ścieżki napisów do ulubionego filmu/serialu na płycie DVD-Video. A jedyna możliwość ich ustawienia to wybranie za pomocą pilota... Skoro już poświęciliśmy tyle czasu, może warto zmodyfikować oryginalne menu płyty, dołączając do niego obsługę nowej ścieżki napisów?

Jedną z metod modyfikacji oryginalnego menu przedstawił Macnow w swoim poradniku. Metoda nie jest bardzo skomplikowana tym bardziej, że Macnow przedstawił ją dość szczegółowo, krok po kroku. Ale wymaga ona wykonania kilku "tajemniczych" ruchów, przy użyciu kilku programów. Często poruszany był także problem niskiej jakości generowanych, nowych plansz menu.

No i jest jeszcze jeden problem: doskonale nadaje się ona do usuwania lub zastępowania przycisków w menu, ale gorzej już jest z dodaniem nowego przycisku, gdyż poradnik nie uwzględnia modyfikacji ścieżki podpisów w menu, podświetleń dla przycisków.

Stąd pomysł na ten temat...

Najbardziej zaawansowaną, znaną mi metodą edycji menu jest sposób z wykorzystaniem NuMenu4U do rozłożenia całego menu na czynniki. Mamy w niej dostęp do wszystkich elementów menu, które możemy w dowolny sposób modyfikować, a następnie NuMenu4U za pomocą Scenarist'a lub Muxman'a składa zmodyfikowane menu w całość. Ale metoda ta, z uwagi na konfigurację i obsługę, jest dość skomplikowana, dlatego tutaj omówimy metodę inną - szybszą, prostszą, choć niosącą pewne ograniczenia. Metodę modyfikacji statycznego menu za pomocą programów DVD Remake Pro i DVDSubEdit.

Reetou 24.11.2007 00:32

II Oprogramowanie
 
W tej metodzie będziemy posługiwać się programami:

- DVD Remake Pro (wersja komercyjna $49,95);
- Muxman (do naszych potrzeb wystarczy darmowa wersja demonstracyjna);
- DVDSubEdit (darmowy);
- PGCEdit (darmowy);
- ulubiony program graficzny do modyfikacji planszy menu.

Programy te nie wymagają instalacji i konfiguracji. Wystarczy rozpakować je do dowolnego katalogu na dysku.

Reetou 24.11.2007 00:35

III DVD Remake Pro - podmieniamy plansze menu
 
Ilość załączników: 5
Dodałem polską ścieżkę napisów do filmu i chcę dodać przycisk jej wyboru do menu:

1) Uruchamiamy DVD Remake Pro, z menu File wybieramy pozycję Import DVD i wczytujemy z dysku naszą płytę wskazując katalog, w którym ona się znajduje.

Załącznik 43686

2) Wskazując odpowiednie PGC (Program Chain) w oknie po lewej stronie odnajdujemy menu, które chcemy edytować. Zwykle rozpoczynamy poszukiwania w największym (1) objętościowo VTS (Video Title Set), w gałęzi Menus (2). W moim przykładzie chcę wyedytować menu podpisów znajdujące się w VTS 1, PGC 4 (3).

3) Klikamy prawym klawiszem myszy na obrazie menu (4) i z menu, które się pojawi, wybieramy opcję Export frame. W ten sposób zapiszemy planszę menu jako bitmapę do modyfikacji.

4) W ulubionym programie graficznym edytujemy bitmapę wprowadzając wymagane zmiany. W moim przypadku dodałem napis polskie do menu:

Załącznik 43687

5) Kolejny krok to stworzenie z wyedytowanej bitmapy DVD-Video. Uruchamiamy w tym celu Muxman'a:

Załącznik 43688

6) Naciskając przycisk (1) wskazujemy lokalizację na dysku naszej wyedytowanej bitmapy. W oknie Import file list naciskamy przycisk Close, co zaimportuje bitmapę do programu.

7) Naciskając przycisk (2) wskazujemy folder na dysku, gdzie chcemy zapisać naszego nowego dummy DVD. Będzie on zawierał jeden blok z zakodowaną bitmapą do mpeg-2.

8) Naciskamy przycisk Start (3).


Dwa słowa wyjaśnienia: Muxman użyty w tej metodzie daje dużo lepszą jakość zakodowanej bitmapy niż TMPGEnc stosowany w metodzie Macnow'a. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by tam też go zastosować. Wystarczy tylko wyciągnąć m2v z wygenerowanego przez Muxman'a VOB'a na przykład za pomocą VobEdit'a opcją Demux.


9) Powracamy do DVD Remake Pro. Ponownie klikamy prawym przyciskiem myszy w obszarze podglądu menu (4) tym razem wybierając z menu opcję Replace with still:

Załącznik 43689

10) W oknie Select frame naciskamy przycisk Load (1) i wskazujemy lokalizację do pliku VOB wygenerowanego przez Muxman'a. Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem OK (2). W oknie podglądu powinniśmy widzieć teraz naszą nową planszę menu:

Załącznik 43690

11) W celu zapisania zmodyfikowanego DVD na dysku z menu File wybieramy opcję Export DVD. Można oczywiście użyć też opcji Export modified files, ale wtedy będziemy musieli zamienić pliki oryginalne naszego DVD, tymi wygenerowanymi przez Remake'a. Druga opcja jest znacznie szybsza, jednak ze względów bezpieczeństwa jej nie polecam - przynajmniej do czasu ukończenia testów zmodyfikowanego DVD warto trzymać oryginał nienaruszony. No, chyba, że komuś brakuje miejsca na dysku ;). Możemy zamknąć Remake'a.


I w tym momencie osoby bardziej obeznane w temacie się obruszą: a gdzie dodanie przycisku, gdzie poprawa nawigacji? Wyjaśniam: zrobimy to w PGCEdit i zaplanowałem to z premedytacją ;). Po pierwsze robi się to w nim bardziej intuicyjnie, bo drugie i przede wszystkim - chcę Was powoli zaznajomić z tym doskonałym narzędziem do modyfikacji DVD.

Przejdźmy zatem do PGCEdit.

Reetou 24.11.2007 03:45

IV PGCEdit - dodajemy nowy przycisk menu
 
Ilość załączników: 6
1) Otwieramy płytę wygenerowaną przez Remake'a wybierając z menu File opcję Open DVD. PGCEdit będzie przez moment skanował strukturę. Jak zakończy zamykamy okno Find BOVs przyciskiem Close.

Załącznik 43707

2) W oknie po lewej stronie znajduje się struktura naszej płyty. Musimy odszukać nasze menu (1). PGCEdit stosuje się trochę inne nazewnictwo niż w DVD Remake, ale nie są to duże różnice. W naszym przypadku menu znajduje się w VTSM 1, LU 1 (en), 4 - czyli w obszarze menu VTS 1, język angielski menu (LU - language unit), PGC 4. Wybieramy je prawym przyciskiem myszy i z menu, które się pojawiło, wybieramy opcję Menu Buttons.

Załącznik 43708

3) Przechodzimy do edycji przycisków naciskając Edit.

Załącznik 43709

4) Z menu Button w oknie Menu Editor'a wybieramy opcję New button. W lewym, górnym rogu okna podglądu (6) pojawi się nasz nowy przycisk.

5) Obserwując okno podglądu (6) poruszamy suwakami w sekcji (5) ustalając położenie i wielkość przycisku. Dwa dolne suwaki będą aktywne po przełączeniu grupy w sekcji (4) z All na 1 lub 2. Musimy ustalić położenie i wielkość przycisku osobno dla obu grup. Poszczególne grupy odpowiadają za wyświetlanie menu w formacie 4:3 oraz 16:9. Po ustaleniu położenia i wielkości przycisku dla obu grup przełączamy (4) ponownie na All.

6) Suwakami w sekcji (7) ustalamy nawigację dla nowego przycisku. O co chodzi? Przy oglądaniu na komputerze nie ma to większego znaczenia - możemy wybrać myszką dowolny przycisk. W odtwarzaczu stacjonarnym poruszamy się strzałkami na pilocie. Adjacent buttons wskazują do którego przycisku powinien przejść wskaźnik wyboru po naciśnięciu odpowiedniego klawisza (lewo, góra, prawo, dół). I to musimy ustalić w sekcji (7). Numery przy suwakach (10) oznaczają numery kolejnych przycisków. Obserwujmy okno podglądu - wyświetlane są tam strzałki pomocnicze (11) ułatwiające dobranie poprawnej nawigacji.

Załącznik 43710

7) Korzystając z suwaka (3) wyboru edytowanego przycisku sprawdzamy i poprawiamy nawigację dla pozostałych przycisków menu. O co chodzi? Zwróćmy uwagę, że przycisk 3 dla napisów Suomi wskazywał jako sąsiedni przycisk 4 na dole menu. A chcemy żeby teraz prowadził do napisów polskich. Zmieniamy więc jego dolny Adjacent button na numer dodanego przycisku - na 8. Procedurę sprawdzania i ewentualnej modyfikacji powtarzamy dla każdego przycisku.

8) Musimy ustalić schemat kolorów (8) z którego będzie korzystał nowy przycisk. Oczywiście powinien być taki sam jak dla pozostałych przycisków, więc poruszając suwakiem wyboru przycisku (3) podglądamy z którego schematu one korzystają, a następnie zaznaczamy w sekcji (8) ten sam schemat dla nowego przycisku. W moim przypadku jest to schemat 1.

9) W sekcji (9) ustalamy jaka będzie wykonywana instrukcja po wybraniu przycisku. Jest to najtrudniejsza część w tym poradniku, gdyż nie można podać jakiegoś uniwersalnego sposobu dla każdej płyty - zawsze musimy sprawdzić jak to jest robione dla innych przycisków wyboru i na tej podstawie wstawić odpowiednią instrukcję. W moim przypadku - dla języka angielskiego pod przyciskiem mam instrukcję:

Set gprm(11) = (mov) 64; LinkTailPGC, button 1(1024)

która oznacza, że do rejestru o numerze 11 ma być zapisana wartość 64 (włączenie pierwszej ścieżki podpisów). Dla języka niemieckiego i fińskiego rejestr 11 jest zapisywany odpowiednio wartościami 65 i 66 (wybór drugiej i trzeciej ścieżki podpisów). Zatem dla mojej, czwartej ścieżki polskich napisów instrukcja powinna wyglądać tak:

Set gprm(11) = (mov) 67; LinkTailPGC, button 1(1024)

Naciskając przycisk (9) (pamiętajmy, by wcześniej wybrać do edycji w sekcji (3) nasz nowy przycisk) wprowadzamy naszą instrukcję w Command Editorze:

Załącznik 43711

i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK. Gotowe menu:

Załącznik 43712

Zamykamy Menu Editor'a zatwierdzając zmiany przyciskiem OK, a okno Menu buttons przyciskiem Close.

10) Zapisujemy wszystkie zmiany wybierając z menu File PGCEdit opcję Save DVD. Na pytanie, czy zrobić kopie modyfikowanych plików odpowiadamy twierdząco Yes to all. Możemy zamknąć PGCEdit i przetestować w komputerowym odtwarzaczu działanie nowego przycisku. Możemy stwierdzić, że przycisk działa prawidłowo, ale brakuje mu podświetlenia pokazującego, że przycisk jest wybrany.

Czas więc na DVDSubEdit...

Reetou 25.11.2007 00:04

V DVDSubEdit - modyfikacja podpisów w menu
 
Ilość załączników: 5
Wprowadzenie do DVDSubEdit zawarłem w tym temacie, ale ponieważ będziemy poruszać się w domenie menu, przedstawię całą procedurę.

1) Z menu File DVDSubEdit wybieramy opcję Open VOB file(s) i wskazujemy lokalizację pliku VOB zawierającego nasze menu. Który to jest plik? Menu zawsze znajduje się w VOB o indeksie 0 (zero), a nasze menu jest w VTS 1, czyli musimy wskazać plik VTS_01_0.VOB. Dla przykładu: jeśli menu jest w VTS 4 wskazujemy plik VTS_04_0.VOB

Załącznik 43713

2) Suwakiem wyboru podpisów (1), obserwując okno podglądu (2), odszukujemy nasze menu. Zwróćmy uwagę, że odnajdziemy dwie wersje naszego menu: jedną dla formatu 4:3, drugą dla panoramy. W moim przypadku edytowane menu występuje dla podpisów 30 i 31 (3). Opisaną niżej procedurę będziemy musieli powtórzyć dla obu wersji menu.

3) DVDSubEdit w obecnej wersji nie obsługuje jeszcze palety kolorów dla menu, dlatego przełączamy się (5) na Use automatic CLUT. Jeśli chcemy obejrzeć podpisy, włączamy opcję (4) Ignore transparency i wyłączamy podgląd klatki wideo (7) Show Video Frame. Okno programu wygląda teraz tak:

Załącznik 43714

4) Zapisujemy podpisy na dysku wybierając z menu File opcję Save current subpic as a bitmap

5) Edytujemy zapisaną bitmapę w ulubionym programie graficznym, dodając podświetlenie dla nowego przycisku. Zapisujemy ją na dysku.

6) Wczytujemy wyedytowaną bitmapę do DVDSubEdit wybierając z menu File opcję Replace current subpic with .BMP file.

Załącznik 43715

7) Powtarzamy procedurę z pkt. 4-6 dla menu panoramicznego.

Dygresja: Procedurę zawartą w pkt. 4-6 możemy zautomatyzować podając w opcjach DVDSubEdit ścieżkę dostępu do ulubionego programu graficznego (8). Po skonfigurowaniu tej opcji edycję i podmianę podpisu uzyskamy wybierając z menu File opcję Edit subpic bitmap with external tool.

Załącznik 43717

8) Przełączamy opcję (5) na Use IFO CLUT i wyłączamy opcję (4) Ignore transparency.

9) Zapisujemy zmiany wybierając z menu File opcję Save all modifications. Pojawi się ostrzeżenie, że zapisanych zmian nie będzie można cofnąć - potwierdzamy informację przyciskiem OK.

10) Zamykamy DVDSubEdit i testujemy nasze nowe menu w odtwarzaczu.

Załącznik 43716

Reetou 25.11.2007 03:09

VI Ograniczenia metody z wykorzystaniem DVDSubEdit
 
Niewątpliwą zaletą metody modyfikacji menu przy pomocy DVDSubEdit jest szybkość wprowadzanych zmian. Nie musimy wykonywać skomplikowanego demuxingu menu i jego ponownego authoringu, a operujemy bezpośrednio na pliku VOB. Ale niestety metoda ta niesie z sobą pewne ograniczenie: nie zawsze uda nam się zaimportować wyedytowaną bitmapę. Nowa bitmapa musi się zmieścić w miejsce oryginalnej, więc jeśli dodamy za dużo informacji, DVDSubEdit zgłosi błąd przy imporcie i przywróci oryginalny podpis.


Temat opracowałem na podstawie poradnika Customize menu background, oficjalnego manual'a do DVDSubEdit i własnych doświadczeń.

Licząc, że wyżej opisana metoda komuś się przyda, otwieram dyskusję i czekam na opinie...

I oczywiście standardowa prośba o niekopiowanie powyższego poradnika na "zaprzyjaźnione" serwisy bez zgody autora.

:)

Tupac 01.12.2007 15:08

ja mam taka mala rade - mozna by calosc zlozyc do pdf-a w celu unikniecia takiego problemu jak w przypadku poradnika Macnowa. wszystko zniknelo i ostal sie tylko tekst :]
ps. moje watki zmotywowaly do opracowania turtoriala? :P

Reetou 01.12.2007 15:13

Zdjęcia w poradniku Macnowa były hostowane na zewnętrznym serwerze - serw padł, zdjęcia zniknęły. Teraz zdjęcia do obu poradników znajdują się na CDRinfo.pl, więc jak zginą, to razem z tekstem ;)

Matefusz 01.12.2007 21:08

Cytat:

Napisany przez Reetou (Post 865872)
Zdjęcia w poradniku Macnowa były hostowane na zewnętrznym serwerze - serw padł, zdjęcia zniknęły. Teraz zdjęcia do obu poradników znajdują się na CDRinfo.pl, więc jak zginą, to razem z tekstem ;)

Jak znikną to nie będziemy mieli już się gdzie logować ;P Ale, żeby nie robić OT to gratuluję poradnika :) :spoko:

slawo59 08.12.2007 11:46

Wita.
Robię wszystko tak jak napisałeś ale niestety nie wychodzi :(
Podmieniam planszę menu zgodnie z opisem:
III DVD Remake Pro - podmieniamy plansze menu
Całość wychodzi OK.


http://slawo59.webpark.pl/1.menu_popr.jpg

Problem zaczyna się po zakończeniu pracy przez DVD Remake Pro.
W nowym folderze mam wszystkie pliki jakie zrobił DVD Remake Pro ale menu już nie ma :(


http://slawo59.webpark.pl/2.menu_popr.jpg

Wychodzi tylko niestety takie menu :(
Tak jest z każdą planszą menu.
Co ja robię nie tak ??

Używam DVD Remake Pro 3.6.1 oraz PGCEdit 8.4

Reetou 08.12.2007 12:37

Procedura z DVDRemake jest prosta i sądząc po 1 Twoim obrazku zrobiłeś wszystko OK - pozostał tylko export DVD. Ściągnij z Dimasoft wersję demo Remake'a - w tej chwili jest 3.6.2 - i powtórz procedurę korzystając z wygenerowanego wcześniej Muxmanem VOBa z podmienioną planszą. Wersja demo zapisuje co prawda tylko po 15 sekund ze scen, ale będzie można obejrzeć działanie menu. Bo podejrzewam o krzywienie wersję Remake'a...

slawo59 08.12.2007 13:29

Cytat:

Napisany przez Reetou (Post 868932)
Procedura z DVDRemake jest prosta i sądząc po 1 Twoim obrazku zrobiłeś wszystko OK - pozostał tylko export DVD. Ściągnij z Dimasoft wersję demo Remake'a - w tej chwili jest 3.6.2 - i powtórz procedurę korzystając z wygenerowanego wcześniej Muxmanem VOBa z podmienioną planszą. Wersja demo zapisuje co prawda tylko po 15 sekund ze scen, ale będzie można obejrzeć działanie menu. Bo podejrzewam o krzywienie wersję Remake'a...


No i święta racja. Zrobiłem tak jak napisałeś wyżej i działa :)
No niestety :(
Nic się więcej nie da zrobić bo to wersja demo. A nie stać mnie na wydanie 50 $.
No cóż szkoda, a tak się pięknie zapowiadało :(
Dzięki za info i za piękny tutorial.

Reetou 08.12.2007 15:13

Nie przesadzajmy - program świetny, jeśli się tym zajmujesz 50$ nie majątek. Ja się biję z myślami, czy DVD Reauthor Pro jest wart 500$ ;) Na razie testuję...

slawo59 08.12.2007 16:04

No i znowu mam problem. Może coś poradzisz.
Wszystko jest pięknie.
Tylko nie działa mi podświetlenie przycisku wyboru polskich subów.
Robię dokładnie tak jak opisałeś - no i kicha.
Napisy działają ale się nie podświetlają.
Poradź coś na to.

Reetou 08.12.2007 16:35

Obejrzyj w DVDSubEdit, czy rzeczywiście na planszy podpisów (obu) są podświetlenia na polskich napisów. Druga rzecz to sprawdź, czy dadany przycisk jest na tyle duży, żeby obejmować podświetlenie (musi być wewnątrz przycisku). Sprawdź dla obu plansz. Trzecie, to sprawdź w PGCEdit, czy zmieniłeś dla przycisków używany schemat kolorów - na taki sam, jak dla pozostałych przycisków...


Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.