Forum CDRinfo.pl

Forum CDRinfo.pl (https://forum.cdrinfo.pl/)
-   Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software (https://forum.cdrinfo.pl/f101/)
-   -   Testy HDD S.M.A.R.T. HDTune (https://forum.cdrinfo.pl/f101/testy-hdd-s-m-r-t-hdtune-79910/)

Patrix 24.09.2008 22:45

Testy HDD S.M.A.R.T. HDTune
 
Może się przyda taki jeden główny temat do tego :)

HDTune: http://www.hdtune.com

Cytat:

Raw Read Error Rate
01
Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczyu/zapisu.
Krytyczny: Tak

Throughput Performance
02
Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli vartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.
Krytyczny: Nie

Spin Up Time
03
Średni czas na rozkręcenie tależy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
Krytyczny: Nie

Start/Stop Count
04
Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cyli start/stop dysku.
Krytyczny: Nie

Reallocated Sectors Count
05
Ilość realokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako realokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a realokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni -
Krytyczny: Tak

Read Channel Margin
06
Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja ego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.
Krytyczny: Nie

Seek Error Rate
07
Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błedów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku.
Krytyczny: Nie

Seek Time Performance
08
Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie

Power-On Hours
09
Ilość godzin w stanie zasialnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.
Krytyczny: Nie

Spin Retry Count
10
Ilość ponowień prób rozpędzenia tależy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia tależy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie

Recalibration Retries
11
Atrybut ten wskazuje liczbę rządań rekalibracji (po warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie

Device Power Cycle Count
12
Atrybut ten wskazuje na łązną ilość pełnych cykli zasilania dysku.
Krytyczny: Nie

Soft Read Error Rate
13
Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.
Krytyczny: Nie

G-Sense Error Rate
221
Częstość błędów występujących podczas uderzeń. Atrybut ten przechowuje wskazania czujnika przeciążeń i podaje łączną ilość błędów występujących jako rezultat wewnętrznych przeciążeń (upuszczenia dysku, niewłaściwej instalacji, i t.p.).
Krytyczny: Nie

Power-Off Retract Count
228
Atrybut ten podaje ile razy dysk był wyłączany.
Krytyczny: Nie

Load/Unload Cycle Count
193
Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).
Krytyczny: Nie

Temperature
194
Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (w stopniach Celsjucza).
Krytyczny: Nie

Reallocation Event Count
196
Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z realokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone sa zarówno próby udane jak i nieudane.
Krytyczny: Tak

Current Pending Sector Count
197
Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na reampowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany. Jeśli wartość tego atrybutu wynosi zero, wskazuje to, że stan powierzchni dysku jest zły.
Krytyczny: Tak

Uncorrectable Sector Count
198
Ilość niekorygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość niekorygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Tak

UltraDMA CRC Error Count
199
Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC (CRC Interfejsu) podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA.
Krytyczny: Nie

Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)
200
Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.
Krytyczny: Nie

Disk Shift
220
Przesunięcie dysków od osi. Wartość RAW pokazuje jak bardzo dysk został przesunięty. Jednostka miary jest nieznana. UWAGA: Przesunięcie dysków jest możliwym rezultatem silnego uderzenia lub upadku.
Krytyczny: Tak

Loaded Hours
222
Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akuratora.
Krytyczny: Nie

Load/Unload Retry Count
223
Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane licznymi wystąpienia operacji takich jak: odczyt, zapis, pozcjonowanie głowic i t.p. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.
Krytyczny: Nie

Load Friction
224
Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane tarciem mechanicznych części dysku. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.
Krytyczny: Nie

Load-in Time
226
Łączny czas działania akuratora głowic. Atrybut ten wskazuje łączny czas w którym dysk był obciążony (przy założeniu, że głowice były w stanie działania, poza obszarem parkowania).
Krytyczny: Nie

Torque Amplification Count
227
Ilość prób rozkręcenia tależy dysku.
Krytyczny: Nie

GMR Head Amplitude
230
Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.
Krytyczny: Nie
Na podstawie: http://www.ariolic.com/activesmart/smart-attributes


-----------
Przy okazji ja mam pierwsze pytanie w tym temacie :D

Przypomniałem sobie o funkcji SMART i odpaliłem testy 2 hdd:

http://img57.imageshack.us/img57/2460/aaaoq1.png

Jako, że "tajemnicę" słówek już znamy... Jak czytać te klumienki i cyferki w nich ?
Na starutkim HDD 10GB trzymam już tylko folder temp:D Ale i tak interesuje mnie to.

pablocoo 25.09.2008 10:58

Mnie interesuje, co oznacza kolumna "B8".

Program, póki co, pokazuje to jako "unknown attribute"

Patrix 25.09.2008 12:37

@pablocoo,
B8 to chyba wiersz a nie kolumna :)

Mi chodzi***322;o o warto***347;ci w current/worst/threshold/data - jak to czyta***263;

Reetou 25.09.2008 13:11

Cytat:

Napisany przez pablocoo (Post 966851)
Mnie interesuje, co oznacza kolumna "B8".

Program, p***243;ki co, pokazuje to jako "unknown attribute"

Warto***347;***263; specyficzna dla okre***347;lonego producenta dysku. Tzn ka***380;dy producent wstawia sobie tam, co uwa***380;a za stosowne. Przy czym threshold = 0 oznacza, ***380;e parametr smarta podawany jest tylko informacyjnie.

Cytat:

Napisany przez Patrix (Post 966907)
@pablocoo,
Mi chodzi***322;o o warto***347;ci w current/worst/threshold/data - jak to czyta***263;

Current - wiadomo, obecna warto***347;***263; parametru.
Worst - wiadomo, najgorsza zapisana warto***347;***263; parametru.
Threshold - parametr progowy okre***347;lony przez producenta. Je***347;li warto***347;***263; parametru spadnie poni***380;ej progu, to raczej warto zabezpieczy***263; dane i wymieni***263; dysk.
Data - to raczej tylko dla specjalistycznych narz***281;dzi od producenta danego dysku.

Patrix 25.09.2008 13:50

Co***347; mi nie pasuje...

120gb:
(05): 100/100/36/0/ok i nie ma ***380;***243;***322;tego paska, 0 czyli brak bad***243;w

10gb:
(05): 100/100/36/22/ok i jest ***380;***243;***322;ty pasek, a te 22 to innymis***322;owy wydaje mi si***281;, ***380;e 22 bad secory mam (22 realokowane sektory)...

Ale aby powy***380;sze mia***322;o sens to trzeba odczytywa***263; kolumne "data" teraz patrz***281; to wynika nawet z wiersza (09), w kolumnie data jest ilo***347;***263; godzin...


Wg mnie wychodzi na to, ***380;e:
seagate 120gb - jest ok i mo***380;na mu jak narazie ufa***263;
seagate 10gb - lepiej nie trzyma***263; na nim nic wa***380;nego

potwierdzacie ?

Reetou 25.09.2008 14:05

Nie potwierdzamy.

Patrix 25.09.2008 14:07

Cytat:

Napisany przez Reetou (Post 966941)
Nie potwierdzamy.

To napiszcie obywatelu towarzyszu co o tym s***261;dzicie :>

----
Serio powa***380;nie pytam jak si***281; sprawy maj***261;...
wiem ***380;a ka***380;dy dysk w ka***380;dym momencie mo***380;e szlag trafi***263; ale mi chodzi tylko o wynik SMART :)

Reetou 25.09.2008 17:25

Co s***261;dz***281;? SMART zosta***322; wprowadzony by monitorowa***263; i ostrzega***263; o mo***380;liwo***347;ciach awarii dysku. Wi***281;c je***347;li status w programie jest OK, to jest wiarygodnie i OK. Przestaniesz mu ufa***263; je***347;li zostanie przekroczona warto***347;***263; progowa i program to zg***322;osi.

Oczywi***347;cie mo***380;e si***281; zdarzy***263; totalny wypad dysku i utrata danych, ale tak samo mo***380;e si***281; to zdarzy***263; na tej 'wiarygodnej' 120-tce.

A je***347;li chcesz jako***347; kontrolowa***263; tego smarta, to posad***378; sobie np. Active SMART - przy okazji zwr***243;cisz uwag***281;, ***380;e nie podaj***261; w nim nawet warto***347;ci 'data'. Ale jest co***347; bardziej interesuj***261;cego - 'View attribute lifetime simulation'+ 'T.E.C. date.'

Patrix 26.09.2008 22:21

Przy okazji jak w biosie grzeba***322;em to wy***322;***261;czy***322;em bootsplasha na mobo, szybki test S.M.A.R.T. mam w komunikatach POST, te***380; pisze, ***380;e OK.

Wida***263; nie ma co si***281; martwi***263; zostaje jak by***322;o dzieki za info :)

Patrix 09.11.2008 23:37

Ilość załączników: 2
Odno***347;nie tego Spin Retry Count zaczynam mie***263; mieszane uczucia. Chodzi o dysk 120GB (1szy post)

Nagra***322;em te zachowanie mo***380;e kto***347; ju***380; takie dziwne rzeczy s***322;ysza***322;
przyk***322;adowo w 17 sek, 27 sek itd

Dysk tak jakby si***281; gasi i znowu odpala, mam laga w systemie w tym czasie (jak gra muzyka to jest taki efekt zaci***281;cia p***322;yty) i za nic nie mog***281; go ustwawi***263; w tryb DMA. Tzn wywalam kontroler restart systemu i przez chwilk***281; jest ale potem znowu prza***322;***261;cza si***281; na PIO mode :sciana:
Ta***347;m***281; ju***380; zmienia***322;em.

Backup w trakcie...:ysz:

S.M.A.R.T. pokazuje OK ! ...

- Deckard - 09.11.2008 23:43

Cytat:

Napisany przez Patrix (Post 978655)

Dysk tak jakby się gasi i znowu odpala.

z tym do serwisu jak na gwarancji , prawdopodobnie dostaniesz nowy..

Patrix 10.11.2008 00:06

Cytat:

Napisany przez - Deckard - (Post 978658)
z tym do serwisu jak na gwarancji , prawdopodobnie dostaniesz nowy..

gdyby był na gwarancji to bym sie nie pytal.... :D
gwara skonczyla się przynajmniej 5 lat temu :haha::rotfl:

więc co ? jest źle ?

- Deckard - 10.11.2008 01:35

Cytat:

Napisany przez Patrix (Post 978661)
gdyby był na gwarancji to bym sie nie pytal.... :D
gwara skonczyla się przynajmniej 5 lat temu :haha::rotfl:

więc co ? jest źle ?

chłopie ja tam nie wiem kiedy Ci się gwara skończyła :P ja mam dysk 80gb w dobie dysków 1TB :D u mnie po takich 'zacięciach' dysk pożył pół roku

loki7777 10.11.2008 15:13

Spin Retry Count
10
Ilo***347;***263; ponowie***324; pr***243;b rozp***281;dzenia tale***380;y. Atrybut ten przechowuje ***322;***261;czn***261; ilo***347;***263; pr***243;b uruchomienia tale***380;y przed osi***261;gni***281;ciem pe***322;nej szybko***347;ci obrotowej (pod warunkiem, ***380;e pierwsza pr***243;ba nie powiod***322;a si***281;). Spadek tego atrybutu jest oznak***261; problem***243;w z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie

Akurat ta wartosc jest ok (u mnie tez tak jest, bo jak pisalem w swoim topicu wylaczyli mi 2-3 razy prad przy uruchamianiu kompa).
Gorzej z relokowanymi sektorami - bo to sa praktycznie bady:)

- Deckard - 10.11.2008 15:25

Cytat:

Napisany przez loki7777 (Post 978804)
Spin Retry Count
10
Ilość ponowień prób rozpędzenia tależy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia tależy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie

Akurat ta wartosc jest ok (u mnie tez tak jest, bo jak pisalem w swoim topicu wylaczyli mi 2-3 razy prad przy uruchamianiu kompa).
Gorzej z relokowanymi sektorami - bo to sa praktycznie bady:)

a ja twierdze ze to krytyczny TAK :)
bo np. niech dysk przestanie działac [zwolni lub przestanie czytac bo nie bedzie takiej potrzeby chwilowej] na chwile bo słuchasz muzy z cd albo cokolwiek innego i nagle trzeba coś odczytać z dysku ,np. winda cos doczyta i tu nagle dysk sie nie rozkreca raz , drugi ,trzeci :D u mnie to tak wyglądało


Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:27.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.